Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, oktober 2017

Met wederom een fraaie vroege aankomst van de Kolganzen (zie ook www.sovon.nl) in ons land is het telseizoen van 2017/2018 nu zeker weer begonnen. Ik mag over een week met een boot van Rijkswaterstaat de rivieren Lek, Noord en Nieuwe Maas (Havens Rotterdam) tellen in het kader van de vaste inspanningen voor het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en zo mijn eigen bijdrage leveren aan de oktobertelling in Zuid-Holland. De provincie is een mooi voorbeeld van hoe overheden, terreinbeheerders en vooral vrijwilligers in groepsverband en solo in relatief korte tijd in een groot deel van de provincie watervogels tellen en waardevolle gegevens verzamelen. Ga zo door!

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201710.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands