Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, okt 2019

Oktober is weer aangebroken en met de neerslag en wind van de afgelopen dagen krijg je bijna het gevoel dat het echt herfst is! Het nieuwe watervogelseizoen, lopend van juli tot juni, is al weer drie tellingen oud, maar voor velen begint het telwerk in oktober weer. Ditmaal een korte nieuwsbrief.
Ondertussen is de balans van het vorige seizoen opgemaakt en lag het totale aantal tellingen met 4.061 een fractie (+1,3%) boven dat van seizoen 2017/2018. De online-invoer maakt het inmiddels mogelijk om tijdens en vlak na de zomervakantie al een controle uit te voeren en zo in de loop van september een totaaloverzicht te maken. Veel dank voor de snelle invoer na jullie tellingen!

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201910.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer, Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands