Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, november 2017

De eerste keer de autoruiten krabben vanochtend (in ieder geval in het oosten van het land) en inmiddels met dichte mist en heen en weer vliegende groepen ganzen de november nieuwsbrief schrijven. In ieder geval het gevoel dat deze lange herfst toch langzaam overgaat in de winter, op naar de novembertelling. Ik hoop tijdens het telweekeinde in ieder geval op beter zicht!

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201711.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands