Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, midwintertelling 2018

Allereerst iedereen natuurlijk een gezond en vogelrijk 2018 toegewenst. En met de eerste telling van 2018 is het gelijk tijd voor de 52e Midwintertelling. In het weekend van 13 en 14 januari gaan we weer met velen op pad om een zo compleet mogelijk beeld van het voorkomen van watervogels in Zuid-Holland en de rest van ons land te vergaren. De vrijdag voor en de maandag na het weekend mag natuurlijk ook dit jaar weer geteld worden.

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201801.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands