Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, maart 2018

Iedereen heeft natuurlijk wel in de gaten dat de ‘Siberische beer’ (wat een termen verzinnen ze toch) ons land heeft bereikt. Midden jaren negentig keken we niet op van zo’n beetje vorst, maar tijden veranderen. Deze vorstperiode is wel wat aan de late kant en ook lastig voor de recent gearriveerde Kieviten die ik in het rivierengebied op zonbeschenen dijktaluds zag foerageren om nog aan een beetje voedsel te komen.

Voor het komende telweekend (17-18 maart) is de temperatuur ongetwijfeld wel weer terug op normale waarden en kunnen we de eerste zomervogels al weer begroeten.

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201803.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands