Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, januari 2019

Allereerst iedereen natuurlijk een gezond en vogelrijk 2019 toegewenst. De afgelopen decembertelling viel precies midden in een korte kouperiode, met een laagje sneeuw en (te) veel mist op de zondag. Op het moment van schrijven is het weer wat warmer en lijkt er de komende twee weken van winters weer geen sprake. Het blijft vooral grijzig, met af en toe een spat regen. Met de eerste telling van 2019 is het natuurlijk tijd voor de Midwintertelling, de 53e editie. In het weekend van 12 en 13 januari gaan we met velen tegelijk op pad om een zo compleet mogelijk beeld van het voorkomen van watervogels in Zuid-Holland en de rest van ons land te vergaren. De vrijdag voor en de maandag na het weekend mag er ook geteld worden, de hele telperiode wordt zo 11-14 januari.
In deze nieuwsbrief tref je verderop het bekende overzicht van de getelde midwinteraantallen watervogels in Zuid-Holland in de afgelopen tien jaar aan. Kort worden bij enkele soorten de ontwikkelingen besproken.

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201901.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands