Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, jan 2020

De decembertelling viel midden in een periode met grijs en regenachtig weer, eigenlijk een goede typering van deze afgelopen maand. Op het moment van schrijven is het even wat kouder met plaatselijk zelfs een laagje ijs en zien we de zon regelmatig, het vermelden inmiddels waard. De lange termijn is natuurlijk weer afwachten, ik hoop van harte dat het droog wil blijven tijdens de komende telling.
Met 54e editie van de Midwintertelling trappen we de tweede helft van het watervogelseizoen 2019-2020 af.
In het weekend van 18 en 19 januari gaan we weer en op pad. De vrijdag voor en de maandag na het weekend mag natuurlijk ook dit jaar weer geteld worden, de hele telperiode wordt 17-20 januari.
In deze nieuwsbrief tref je verderop het bekende overzicht van de getelde midwinteraantallen watervogels in Zuid-Holland in de afgelopen tien jaar aan. Kort worden bij enkele soorten de afgelopen telling, aantallen en de verspreiding besproken.

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_202001.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands