Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, februari 2019

In deze nieuwsbrief de eerste resultaten van de 53e Midwintertelling en een vooruitblik naar de komende telling(en). De januari-telling kan in één woord samengevat worden: nat. Met daarnaast ook nog flink wat wind in de provincie.
Persoonlijk ben ik op alle vier mijn teldagen in het telweekend in meer of mindere mate natgeregend. Ook al regende het ‘officieel’ niet (volgens de buienradar) dan was er wel een hardnekkige motregen waardoor je op de fiets na enige tijd toch echt zeiknat werd. Desondanks hebben veel tellers zich niet laten weerhouden om hun maandelijkse en extra gebieden toch te tellen. Door de matige telomstandigheden tijdens het telweekend was het uiteindelijk ook nog mogelijk om uit te wijken naar de volgende week om zo toch een redelijk complete dekking te realiseren. Op het moment van schrijven zijn er uit 615 telgebieden al gegevens binnen, hulde daarvoor!

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201902.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer, Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands