Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, december 2018

Inmiddels is het nieuwe telseizoen 2018/2019 al weer in volle gang gang en hopelijk vormt het uitkomen van de nieuwe Vogelatlas een extra motivatie om ook de komende maanden weer lekker het veld in te gaan. Ondertussen blijven de rivierwaterstanden nog steeds historisch laag, dus we zijn benieuwd of dit uiteindelijk nog opmerkelijke aantallen en een andere verspreiding oplevert. Hoewel de afgelopen en komende dagen lekker regenachtig waren, en gaan worden, is het neerslagtekort voorlopig niet opgelost en is het stug doortellen om de reactie van de vogelbevolking op dit soort uitzonderlijke omstandigheden goed vast te leggen natuurlijk altijd raadzaam.

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201812.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands