Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, dec 2019

Een terugblik op de afgelopen novembertelling, waarbij in 539 telgebieden in totaal 566.085 vogels in 108 soorten geteld werden. Het weekend verliep droog en het was prima telweer. Inclusief de nietwatervogelsoorten komt de teller op 614.925 vogels in liefst 185 soorten. Dank wederom voor het snelle invoeren van de gegevens na afloop van de telling. Tegenwoordig hebben we al vlak na het telweekend een vrijwel volledig overzicht van de getelde aantallen.

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201912.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer, Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands