Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016

Download het rapport 

Rapportnummer: 

2017/30

Auteurs: 

Bruno J. Ens, Romke Kleefstra, Erik van Winden, Farisia Polwijk, Marjan Vroom, Els van der Zee, Anneke Rippen & Marten Sikkema

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland/Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands