Monitoring van Steenuilen 2003-08 een succes

Steenuilen zijn, als alle uilen, lastig te tellen. Goede telgegevens zijn echter dringend nodig, gezien de vele signalen dat deze soort in de verdrukking zit. De gangbare tellingen (Broedvogel Monitoring Project) leverden voor Steenuilen te weinig gegevens op om een betrouwbare trend te kunnen berekenen. Daarom vindt vanaf 2003 samenwerking plaats tussen SOVON en de werkgroep Steenuilen Overleg Nederland (STONE). Dit geschiedt onder de paraplu van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB).

Document: 

Sovon-Nieuws_2009-2-p7-8_Monitoring-Steenuilen-2003-08-een-succes.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

22

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Schaarse soorten

Publicatietaal: 

Nederlands