Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag

rapportage tot en met monitoringjaar 2017

Document: 

rap_2018-14_voedselaanbod-kombergingen.pdf

Rapportnummer: 

2018/14

Auteurs: 

Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt C.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands