Monitoring van ganzen op slaapplaatsen in het centrale merengebied van Friesland, 1998-2010

Friesland is de ganzenprovincie bij uitstek. Jaarlijks is deze provincie goed voor ruim 40% van alle doortrekkende en overwinterende ganzen in ons land. Hoe die vogels zich ’s nachts verdelen over slaapplaatsen op de Friese plassen en meren en zelfs waar al die slaapplaatsen liggen, is nagenoeg onbekend. Al twaalf jaar achtereen worden de slaapplaatsen van ganzen rond de centrale Friese meren in het winterhalfjaar maandelijks onderzocht. Dat leidde tot een gegevensreeks die duidelijk maakt hoe belangrijk de regio voor overnachtende ganzen is. Natura 2000-doelstellingen berusten inmiddels op deze slaapplaatsgegevens en de tellingen zijn een mooi voorbeeld van een provinciaal vrijwilligersinitiatief dat landelijk navolging mag krijgen.

Document: 

Limosa_83-4-2010_160-167_Kleefstra.pdf

Auteurs: 

Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

NOU

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

83

Nummer: 

4

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands