Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017

Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen in vegetatie, hydrologie, broedvogels, niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten) en muizen in het Lauwersmeer maken onderdeel uit van dit monitoringsprogramma. Voor het eerst is het onderzoek in het kader van de bodemdaling in het Lauwersmeer in één geïntegreerd rapport samengevat.

Document: 

rap_2018-15_effect-bodemdaling-lauwersmeer-2017-kleiner.pdf

Rapportnummer: 

2018/15

Auteurs: 

Kleefstra R., Bakker R., Beemster N., Bijkerk W., de Boer P., Buijs R., Ens B., Kampichler C. & Stahl J.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands