Monitoring Aviaire Influenza bij dode wilde vogels – Jaarverslag 2020

Wilde vogels kunnen een rol spelen bij de verspreiding en introductie van Aviaire Influenza (AI), oftewel vogelgriepvirussen, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. In Europa heeft de Europese Commissie een grootschalig monitoringprogramma opgezet naar aanleiding van de introductie van hoogpathogene AI van het subtype H5N1 in 2004. Ook zijn er afspraken gemaakt over de handelswijze in het geval van een uitbraak of verdenking. Deze zijn vastgelegd in het Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza.

Een belangrijke taak van Sovon ligt op het vlak van het signaleren, verzamelen en insturen van dode vogels voor onderzoek naar AI. Het betreft met name watervogels, roofvogels en kraaiachtigen die als risicosoorten worden beschouwd. De taak omvat onder meer het mobiliseren van het waarnemersnetwerk en de communicatie naar het netwerk hieromtrent. Daarbij is het van belang dat zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de Europese verplichtingen rondom AI-monitoring, zoals beschreven in de betreffende EU-besluiten (2005/94/EU, 2010/367/EU). Daarnaast is de expertise van Sovon essentieel voor de goede identificatie van de ingezonden vogels.

In deze rapportage worden de resultaten uit 2020 besproken. In het geval van vragen hierover kunt u zich wenden tot Roy Slaterus (024-7410410 of roy.slaterus@sovon.nl).

Rapportnummer: 

2021/48

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands