Midwintertelling 2018, Noord-Brabant

Het werd wel weer eens tijd voor een nieuwsbrief voor en over watervogeltellingen in Noord-Brabant. Dit keer grotendeels in het kader van de 52e Midwintertelling die zal plaatsvinden in het weekend van 13-14 januari 2018. De Midwintertelling is traditioneel de telling met het grootste aantal getelde gebieden en vaak ook vogels in ons land. Noord-Brabant vormt hierop geen uitzondering. Naast de (goed getelde) belangrijke ganzengebieden verspreid in de provincie worden in januari allerlei beekdalen, visvijvers, stadsparken, vennen en kanalen door tellers met een bezoek vereerd.

Document: 

nieuwsbrief_midwintertelling_nb_2018.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands