Midwintertelling 2016

De internationale midwintertelling wordt sinds 1967 georganiseerd. Het doel is om gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen, zowel in Nederland als internationaal. De landelijke coördinatie van dit project wordt verzorgd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Internationaal wordt de telling gecoördineerd door Wetlands International.

Jaarlijks vindt halverwege de maand januari de Midwintertelling plaats. In 2016 vindt op 16 januari de 50e editie plaats!

Document: 

Midwinter_2016.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands