Midwintertelling 2015

De internationale midwintertelling wordt sinds 1967 georganiseerd. Het doel is om gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen, zowel in Nederland als internationaal. De landelijke coördinatie van dit project wordt verzorgd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Internationaal wordt de telling gecoördineerd door Wetlands International.

Jaarlijks vindt halverwege de maand januari de Midwintertelling plaats. In 2015 zal de 49e editie plaatsvinden op 17 januari. In het hele land gaan dan ongeveer 1600 tellers op pad om watervogels te tellen. De Midwintertelling maakt deel uit van een internationale telling om de overwinterende populaties in de hele flyway van Azië tot Afrika in kaart te brengen. Tijdens de telling wordt geprobeerd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen zowel van de aantallen als van de verspreiding van watervogels in ons land. Daarvoor worden in aanvulling op de grote wateren die maandelijks worden geteld, ook grindgaten, kleinere wateren, kanalen, beken, agrarisch gebied en bebouwde kommen onder de loep genomen.

Document: 

Midwinter_2015.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands