Midwinternieuwsbrief januari 2020

In het weekend van 18 januari 2020 vindt de 54e editie van de Midwintertelling plaats. Deze telling wordt gecoördineerd door Wetlands International. In ruim 60 landen - van IJsland tot Kirgizië en van Noorwegen tot Zuid-Afrika - worden alle pleisterende watervogels geteld. In Nederland gaan maar liefst ruim 1900 tellers op pad om de aanwezige watervogels te tellen. Naast het internationale aspect vormt de midwintertelling ook een belangrijke aanvulling op de maandelijkse tellingen van watervogels in belangrijke watergebieden in ons land. Door de grote landelijke teldekking wordt er voor soorten die ook buiten de belangrijke watergebieden talrijk aanwezig zijn een goed inzicht verkregen in zowel de aantallen als in het verspreidingsbeeld. Bij de midwintertelling worden in aanvulling op de maandelijks getelde grote wateren, ook kleinere wateren, kanalen, agrarisch gebied en bebouwde kommen onder de loep genomen. We hopen dit jaar ook (weer) op uw medewerking. Informatie over de tellen gebieden kunt u vinden door in te loggen op sovon.nl of krijgt u via de regiocoördinator per mail of per post toegestuurd. Meer algemene informatie (methodiek) kunt u hier vinden: www.sovon.nl/midwintertelling.

Document: 

midwinter_2019.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands