Meetnet Urbane Soorten (MUS) Den Haag en omstreken 2020

MUS-project 2020


Sovon startte i.s.m. Vogelbescherming Nederland in 2007 het MUS-project (Meetnet Urbane Soorten). Het doel is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de aantallen stadsvogels. Deze tellingen gaan per postcodegebied. Elk gebied wordt in een jaar drie keer geteld. In 2010 werd ook in de Haagse regio een begin gemaakt om zoveel mogelijk vogelaars te enthousiasmeren om voor het MUS-project te gaan tellen. En met succes: het aantal getelde postcodegebieden groeide in de loop der jaren van tien in 2010 tot bijna 70 heden. Dat is maar liefst ca. 84% van alle beschikbare gebieden in de regio (81). 
In de pdf worden de resultaten van het MUS-project in 2020 gepresenteerd en waar mogelijk vergeleken met die uit de eerdere jaren en met de landelijke uitkomsten van MUS. 

Document: 

mus-rapport-2020.pdf

Auteurs: 

Tom Loorij

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Haagse Vogelbescherming

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands