Meer Bokjes in de winter, maar lastig om te zien

Met hun 18 centimeter zijn Bokjes de kleinste snippen. Ze verblijven het liefst in moerassige gebieden, waar ze vaak onzichtbaar blijven voor vogelaars. Bij benadering drukken Bokjes zich, houden zich stil en vallen zo weg tegen de achtergrond. Meestal vliegen ze onverwacht en vlak voor je voeten op, om een tiental meters verder weer in te vallen.

Document: 

sovon_-nieuws-2021-3_bokjes-in-de-winter_.pdf

Auteurs: 

Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

34

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Schaarse soorten

Zeldzame broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands