Meer Blauw op de Wadden!

Dat het al een tijd niet goed gaat met de Blauwe Kiekendief is algemeen bekend. Momenteel broedt nagenoeg de hele Nederlandse populatie op de Waddeneilanden. Omdat de aantallen ook daar sinds 1995  rap achteruit gaan, is haast geboden om de oorzaken van de afname te achterhalen en beschermingsmaatregelen te formuleren. Om die reden wordt vanaf 2004 door SOVON in opdracht van Vogelbescherming Nederland onderzoek uitgevoerd naar broedsucces, voedselkeuze en dispersie van de Blauwe Kiekendief op de Waddeneilanden. Onlangs verscheen een rapport over  de eerste drie onderzoeksjaren. De ontwikkelingen per eiland blijken behoorlijk te verschillen.

Document: 

Blauwe Kiekendief_Sovon Nieuws_02-07.pdf

Auteurs: 

Olaf Klaassen, Lieuwe Dijksen & Peter de Boer

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2007

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands