Living Planet Report Nederland

Diersoorten in Nederland laten na decennia van achteruitgang voor het eerst voorzichtig herstel zien. Sinds 1990 zijn populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders met gemiddeld 15 procent toegenomen. Maar de stijging compenseert slechts een fractie van het grote verlies in de vorige eeuw en beperkt zich tot dieren in en rond het water. Op het land staat de natuur onverminderd onder druk, vooral door intensieve landbouw. Weidevogels en vlinders op het platteland nemen nog steeds zorgwekkend snel af. Ook in de duinen en het heidelandschap staat de natuur er slecht voor.

Document: 

LPR-Natuur-in-Nederland-2015.pdf

Auteurs: 

Wereld Natuur Fonds & PGO's

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

WNF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Soortgroep: 

Alle soorten

Publicatietaal: 

Nederlands