Living Planet Report 2017 - Zoute en zilte natuur in Nederland

Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Door natuur en water de ruimte te geven ontstaat een groene kustverdediging als alternatief voor hogere dijken, dammen en meer stortsteen. Een open verbinding tussen zee en rivier en herstel van zandplaten, kwelders en schelpdierbanken geeft ook trekvogels en -vissen een toekomst in de Nederlandse delta.

Dat staat in het Living Planet Report ‘Zoute en Zilte Natuur in Nederland’. Het rapport is een samenwerking van het Wereld Natuur Fonds (WNF) met de soortenorganisaties, Sovon en Naturalis Biodiversity Center. Het tweede rapport over trends in dierpopulaties in Nederland concentreert zich dit keer op de Zuidwestelijke Delta, de Waddenzee, Noordzee, kust en duinen. Niet eerder werden voor deze gebieden zoveel data van onderzoeksinstellingen en de soortenorganisaties over diersoorten samengebracht en geanalyseerd

Document: 

lpr-nl_rapport_2017_zoute_en_zilte_natuur.pdf

Auteurs: 

Wereld Natuur Fonds & PGO's

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

WNF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Publicatietaal: 

Nederlands