Landelijke aantalsschattingen

Dit bestand geeft recente landelijke aantalsschattingen van broed-, winter- en trekvogels

Document: 

landelijke_aantalsschattingen.xlsx

Auteurs: 

Sovon

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Broedvogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands