Lammetjes in de lucht: territoriumkartering Watersnip nader bekeken

Welke inventarisatiemethode ook gebruikt wordt, de Watersnip geeft zich niet makkelijk bloot. Nesten worden moeilijk gevonden. Het vaststellen van broedterritoria middels een territoriumkartering werkt een stuk beter. In dit artikel wordt beschreven welke gedragingen van Watersnippen in het veld worden waargenomen en welke betekenis zij hebben voor de inventarisatie. Op grond hiervan wordt een voorstel gedaan voor aanpassing van de criteria voor geldige waarnemingen en fusie-afstanden bij het karteren van territoria van Watersnippen volgens de BMP-methode van Sovon.

Document: 

LIM-73_1_Nijland.pdf

Auteurs: 

Nijland F.

Jaar van uitgave: 

2000

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

73

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands