Kwartelkoningen in 2016

Het kwartelkoningseizoen in het voorjaar van 2016 kwam qua timing normaal op gang, met uiteindelijk een vergelijkbaar aantal territoria als in voorgaande jaren. Jaren met sterke fluctuaties lijken vooralsnog voorbij. In dit verslag een kort overzicht van de belangrijkste resultaten.

Document: 

kwartelkoningen-in-2016-nieuwsbrief.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg & Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Broedvogels

Zeldzame broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands