Kwartelkoningen in 2009, extreme verschillen

Net als in de voorgaande jaren zijn door middel van een tweetal simultane tellingen en aanvullende waarnemingen de roepplekken van de Kwartelkoning in kaart gebracht. De noodzakelijke bescherming werd ook weer voortvarend opgepakt in samenwerking met tellers, natuurbeheerders en boeren. De verspreiding was totaal anders als in voorgaande met hoge aantallen in het noorden en lage in het midden van het land langs de rivieren.

Document: 

Kwartelkoning_Sovon Nieuws 01-10.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers en Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2010

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands