Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel?

Een sliert Kraanvogels, zich lang van tevoren aankondigend door een indrukwekkend ‘kroe-kroe’, laat geen enkele vogelaar onberoerd. De bereidheid om zo’n waarneming door te sturen is dan ook groot. In het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON is de Kraanvogel niet de soort met de meeste meldingen (dat is de IJsvogel), maar wel de talrijkste. Hieronder wordt het voorkomen in ons land sinds 1989 nader bekeken. Hiertoe zijn de databestanden van het BSP (7400 records) en de site Waarneming.nl (2961 records) samengevoegd. De meeste aandacht gaat uit naar pleisteraars.

Document: 

Kraanvogel_Sovon Nieuws.01-08.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele, Fred Hustings & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2008

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands