Kolganzen op de wieken voor sneeuw en vorst

De winter van 2009/10 was de sneeuwrijkste sinds 30 jaar. Dat leverde enig ongemak op, maar voor de vogelaar braken mooie tijden aan. Zo waren er grootscheepse verschuivingen in de vogelwereld, en dat in een soms betoverend mooi landschap. Een van de meest spraakmakende fenomenen was de sneeuwvlucht van (vooral) Kolganzen. Trektellers kunnen erover meepraten en dankzij www.trektellen.nl is het fenomeen ook goed vastgelegd.

Document: 

Kolganzen_Sovon Nieuws 10-2.pdf

Auteurs: 

Fred Hustings, Arjan Boele & Gerard Troost

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2010

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands