Kleine Rietganzen in Friesland in het najaar van 2010: later, minder en sneller

Voor de Kleine Rietganzen die op Spitsbergen broeden is Nederland, en dan vooral Zuidwest-Friesland, een belangrijk doortrekgebied. Doorgaans doet in oktober en november zo'n driekwart van de populatie Friesland aan. De laatste jaren manifesteren zich echter opvallende veranderingen in het trekgedrag. Het moment waarop de eerste vogels verschijnen veranderde nauwelijks (eerste waarneming in 2010 op 24 september, door Auke Volbeda). De aankomst van de grote aantallen viel echter in de afgelopen 10 jaar steeds later in oktober.

Document: 

Kleine Rietgans_SN 11-01..pdf

Auteurs: 

Fred Cottaar (Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep)

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2011

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands