Kleine Burgemeesters op drift

In de winter van 2011/12 konden we genieten van een ongekende influx van Kleine Burgemeesters. Tot afgelopen seizoen bleef het jaarlijkse aantal beperkt tot maximaal 20 exemplaren en veel eenmalige meldingen. Halverwege februari 2012 lag het aantal al drie maal hoger en bleven sommige vogels lange tijd aanwezig. Om inzicht te krijgen in de influx en een vergelijking met eerdere winters mogelijk te maken, zijn de databases van Waarneming.nl, Dutch Birding, de Atlas van de Nederlandse Vogels (SOVON 1987), de watervogeltellingen en het Bijzondere Soorten Project niet-broedvogels (BSP) samengevoegd.

Document: 

Sovon-Nieuws_2012-01-p10-11_Kleine-Burgemeesters-op-drift.pdf

Auteurs: 

Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

25

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands