Kijk op Exoten 26

Inhoud

  • Aanpak exoten in Gelderland
  • De rugstreep-steurgarnaal leeft al ruim 15 jaar in Nederland
  • Plooiparasolzwammen in bloempotten
  • Exoten bij de buren
  • Eerste invasieve landplatworm waarschijnlijk op de herziene Unielijst: tijd voor actie
  • Uitheemse slangen
  • Hoeveel rosse stekelstaarten overwinteren er momenteel in Nederland?
  • Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?
  • LINVEXO: nieuw lesmateriaal over invasieve exoten

Document: 

kijk_op_exoten_nr_26_def_30jan2019.pdf

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

RAVON

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands