Kijk op Exoten 21, september 2017

Aziatische hoornaar

De grote relevantie van een goed waarnemingsnetwerk en goede waarnemingenportals met betrekking tot exoten werd recent weer duidelijk. Op 17 september jl. melde een waarnemer een Aziatische hoornaar en deze determinatie werd direct bevestigd door een expert. De hoornaar is aangetroffen in Dreischor (Schouwen-Duiveland). De Aziatische hoornaar staat op de Unielijst van EU-verordening 1143/2014. Voor de exoten op deze lijst gelden diverse verboden en verplichtingen, bijvoorbeeld om deze snel op te sporen en te bestrijden. Stichting EIS-Kenniscentrum insecten kijkt in opdracht van de NVWA in de omgeving van deze eerste waarneming of er nog meer exemplaren aanwezig zijn. Aanvullend onderzoek, ook door vrijwilligers en imkers, heeft inmiddels al meerdere waarnemingen ter plaatse opgeleverd.

Nest traceren

Gepoogd zal worden het waarschijnlijk ergens in de omgeving aanwezige nest te traceren. Als dat lukt, zal bestrijding plaatsvinden. In Kijk op Exoten nummer 2 werd al aandacht voor de soort gevraagd en over haar mogelijk snelle komst naar ons land gespeculeerd. Zonder de vele oren en ogen in het veld zou het ondoenlijk en onbetaalbaar zijn voor verantwoordelijke overheden, om tijdig dit soort invasieve exoten op te sporen.

Prof. dr. Rob Leuven

Een belangrijke andere mijlpaal deze maand was de oratie die Prof. dr. Rob Leuven uitsprak op 7 september. Hij is met ingang van 1 maart benoemd tot hoogleraar Invasiebiologie (de eerste in Nederland) aan de Radboud Universiteit. Rob is een expert op het gebied van de effecten van uitheemse soorten en fysisch-chemische stressoren op de biodiversiteit en het functioneren van aquatische ecosystemen. Zijn huidige onderzoek is gericht op het verwerven van kennis over de oorzaken en gevolgen van bioinvasies, zoals de verspreiding, biologische eigenschappen, milieutoleranties, vestiging en eff ecten van nieuwkomers in ecosystemen. Daarbij horen ook de risicobeoordeling en het beheer van exotische soorten, eff ecten van klimaatverandering op de wereldwijde herverdeling van de soorten en socio-economische gevolgen van aquatische indringers. In zijn oratie schetste hij zijn visie en ambities. De NVWA werkt al veelvuldig met Rob samen en gaat nu onder meer, samen met hem, een AIO-positie creëren.

Wiebe Lammers (Team Invasieve Exoten / NVWA) & Jeroen van Delft (Signaleringsproject Exoten / RAVON)

Document: 

kijk-op-exoten_nr_21.pdf

Auteurs: 

Wiebe Lammers & Jeroen van Delft

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

RAVON

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands