Kijk op exoten - 19

Brussel wil 12 soorten toevoegen aan exotenlijst

De Europese Commissie wil twaalf invasieve exoten in stemming brengen bij de lidstaten voor opname op de Unielijst van EU-exotenverordening 1143/2014. Het gaat om de wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides), muskusrat (Ondatra zibethicus) en nijlgans (Alopochen aegyptiaca); de landplanten zijdeplant (Asclepias syriaca), mammoetblad (Gunnera tinctoria), reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), microstegium (Microstegium vimineum) en lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum), en de waterplanten (Alternanthera philoxeroides), smalle waterpest (Elodea nuttallii) en ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum).

 

Medio 2016 stelde de Europese Unie een eerste Unielijst van 37 exotische planten en dieren vast, die in alle lidstaten aangepakt moeten worden om onder meer de inheemse natuur te beschermen. De import en verhandeling van deze soorten is verboden, en in alle lidstaten worden momenteel plannen opgesteld om de betreffende soorten uit de natuur te verwijderen of verdere verspreiding en schade te voorkomen of verminderen. De lijst met 12 aanvullende soorten voor opname op de Unielijst is door de Europese Commissie aan de Wereldhandelsorganisatie WTO toegestuurd. Als de WTO geen bedenkingen heeft, dan is het voornemen van de Europese Commissie om deze lijst in juni 2017 in stemming te brengen bij de lidstaten in het Comité Invasieve Exoten.

Document: 

Kijk-op-Exoten_nr 19_apr2017.pdf

Auteurs: 

Jeroen van Delft & Kris Joosten

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

RAVON

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands