Kijk op exoten - 18

We benadrukken nogmaals het belang om waarnemingen van exoten te blijven melden, zodat er in onderzoek, beleid en beheer rekening mee gehouden kan worden. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de invoerportals Waarneming.nl, Telmee.nl en MijnVismaat.nl. De portals van Waarneming.nl en Telmee.nl werken nauw samen en zorgen ervoor dat uw waarnemingen terecht komen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Document: 

Kijk op Exoten_nr 18.pdf

Auteurs: 

Jeroen van Delft & Kris Joosten

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

RAVON

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands