Kerngebieden voor weidevogels in Zuid-Holland

Document: 

Rap_2014-32_Kerngebieden_weidevogels_Z-H.pdf

Rapportnummer: 

2014/32 /Alterra-rapport 2536 / A&W-rapport 2024

Auteurs: 

Melman Th.C.P., Sierdsema H., Hammers M., Oosterveld E. & Schotman A.G M.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Alterra / Sovon Vogelonderzoek Nederland, Wageningen / Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands