Kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer voor soorten met een ongunstige staat van instandhouding

Document: 

Rap_2013-65_kansrijke_gebieden_voor_agrarisch_natuurbeheer.pdf

Rapportnummer: 

2013/65

Auteurs: 

Sierdsema H., Kampichler C., van Kleunen A. & de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands