Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2018: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde jonge Grutto’s na afloop van het broedseizoen schattingen afgeleid van het aantal jonge Grutto’s Limosa limosa dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwikkeling in het broedsucces van de Nederlandse gruttopopulatie. Een ontoereikend reproductiesucces is een belangrijk mechanisme achter de gestage aantalsafname van deze soort.

Document: 

rap_2019-14_jonge_gekleurringde-gruttos-2018.pdf

Rapportnummer: 

2019/14

Auteurs: 

H. Schekkerman, G.J. Gerritsen & J. Hooijmeijer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands