Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwik­keling in het broed­succes van de Nederlandse grutto­populatie. Een ontoereikend reproduc­tie­succes is een belangrijk mechanisme achter de gestage aantalsafname van deze soort (Rood­bergen et al. 2008, Schekkerman et al. 2009, Kentie et al. 2018).

De onderzoeksvraag in dit rapport is: hoeveel jonge Grutto’s zijn er in 2020 in Nederland groot geworden, en hoe groot is de onzeker­heidsmarge rondom deze schatting?

Document: 

rap_2020-91_jonge_gekleurringde-gruttos-2020.pdf

Rapportnummer: 

2020/91

Auteurs: 

Schekkerman H., Gerritsen G.J. & Hooijmeijer J.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands