Jaarverslag Jaarrond Tuintelling

Wat werd er in 2016 allemaal geteld in Nederlandse tuinen? 60 pagina's boordevol telresultaten uit het telproject de Jaarrond Tuintelling. 

Download het jaarverslag Jaarrond Tuintelling

Vogels tellen en meer

In 2015 ging het project Jaarrond Tuintelling van start, gebaseerd op het Britse 'Garden Bird Watch' maar dan voor alle soortgroepen. Het heeft in een paar jaar tijd vele mensen aan het tellen gekregen!  

In totaal zijn er in 2016 meer dan 50.000 tellingen ingevoerd. Gezamenlijk is er in meer dan 10.000 hectare aan tuinen bijgehouden welke soorten er voor kwamen. Dit heeft geleid tot 735 verschillende soorten.

Lees meer over de behaalde resultaten in het jaarverslag.

Auteurs: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming, Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, EIS Kenniscentrum Insecten

Jaar van uitgave: 

2017

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Publicatietaal: 

Nederlands