Jaar van de Wulp: een terugblik

Voor Sovon en Vogelbescherming was 2019 het Jaar van de Wulp. Niet voor niets: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook in boerenland en op de Waddeneilanden moeilijk. De extra aandacht voor Europa’s grootste steltloper binnen onze lopende monitoringprojecten stemt niet positief. We zijn nog niet klaar met de Wulp…

Document: 

sovon-nieuws_2020-1_p16-17_jaar-v-d-wulp-een-terugblik_romke-kleefstra.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

33

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands