Invloed van veranderingen in beleid op winterganzen in de grensregio Duffelt/Ooijpolder

Het Nederrijngebied, met daarbinnen de Ooijpolder in Nederland en de Duffelt in Duitsland, is een voor ganzen belangrijk overwinterings- en voorjaarspleistergebied.

Zowel in Nederland als Duitsland leidt de schade die de overwinterende ganzen soms aan gewassen aanrichtten tot conflicten in de landbouwsector. In de afgelopen decennia is in Nederland het beleid ten aanzien van overwinterende ganzen diverse keren veranderd terwijl het beleid in Duitsland niet is gewijzigd.

 

Deze studie richt zich op de vraag welke invloed de variatie in het beleid in de grensregio Gelderse Poort, met daarin de gebieden Duffelt (Duitsland) en Ooijpolder (Nederland), heeft op het verspreidingsgedrag van ganzen. Het onderzoek spitst zich daarbij toe op drie hoofdvragen:

1. Wat zijn de gevolgen van jacht en verjaging met ondersteunend afschot op de verspreiding van ganzen?

2. Wat is het effect van jacht en verjaging met ondersteunend afschot op het gedrag van ganzen en dan met name de verstoringgevoeligheid en groepsgrootte van foeragerende ganzen?

3. Wat is het effect van het verschil in beleid m.b.t. jacht en verjaging met ondersteunend afschot op schade veroorzaakt door ganzen?

 

Download The manual of the Goose Area Calculator.

Ga naar de Goose Area Calculator

Download die Deutsche Version dieses Rapports.

Samenwerkingspartner NABU

opvliegende Kolganzen

Project gefinancierd door:

Document: 

Rap_2013-29_Winterganzen_Ooijpolder-DuffeltLR.pdf

Rapportnummer: 

2013/29

Auteurs: 

Voslamber B., van den Bremer L., Feige N., Doer D., Nienhuis J. & Stahl J.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands