Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020

In het voorjaar van 2020 heeft Sovon in opdracht van de Provincie Utrecht broedende ganzen geïnventariseerd in het stedelijk gebied van de gemeente Houten. In deze rapportage worden de gebruikte methodiek, de aanpak van de telling, de resultaten van de territoriumkartering en de resultaten van de jongentelling besproken.

Met deze telling zijn van het stedelijke gebied van een vijfde gemeente in de provincie Utrecht de aantallen broedende ganzen geteld, nadat dit in 2016 en 2017 in Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein en Leusden (De Jong 2018) heeft plaatsgevonden.

Document: 

rap_2020-43_stadsganzen-houten-2020.pdf

Rapportnummer: 

2020/43

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands