Interpretatie van broedvogelgegevens (MAS en BMP-W) uit het agrarische gebied van Flevoland

Document: 

Rap_2014-11_MAS-BMP-Flevoland.pdf

Rapportnummer: 

2014/11

Auteurs: 

Slaterus R., Sierdsema H. & Stahl J.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands