Informatie over soorten van Bijlage IV (additioneel) en Bijlage V van de Habitatrichtlijn buiten de EHS

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

2012/44

Auteurs: 

Verburg P.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands