Important Bird Areas in the Netherlands 2019.

A revision of the national IBA inventory; second version 12-11-2019

Document: 

important-bird-areas-in-the-netherlands-2019-gecorrigeerd.pdf

Rapportnummer: 

2019/78

Auteurs: 

van Vreeswijk T., van Roomen M., van Winden E., Dotinga H. & Korporaal N.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Vogelbescherming Nederland, Zeist & Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Engels