Hoeveel overwinterende Ooievaars in Nederland?

In de eerste helft van de 20e eeuw overwinterden bijna alle Nederlandse Ooievaars in tropisch Afrika. De ‘trekscheiding’ tussen vogels die naar West- dan wel Oost-Afrika gingen, lag over het noordoosten van ons land. Na een decennialange achteruitgang als broedvogel in ons land, werd in 1991 voor het eerst sinds mensenheugenis geen broedgeval meer vastgesteld van een volledig wild paar. Op dat moment was al wel een grootschalig herintroductieproject gestart. Met succes, want in 1995 nestelden weer rond 275 paren in Nederland, een klein deel daarvan overigens ook buiten de ooievaarsstations.

Document: 

Overwinterende-Ooievaars_Sovon-Nieuws_2016-2.pdf

Auteurs: 

Chris van Turnhout, Jeroen Nienhuis, Annemieke Enters, Wim van Nee

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

29

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands