Hoe reageren IJsvogel en Winterkoning op winterweer? Een analyse op basis van het PTT

Winterkoning en IJsvogel zijn notoir wintergevoelige soorten die echter op verschillende manieren lijken te reageren op koud winterweer. Het zijn voornamelijk standvogels, maar misschien ook nét als deeltrekkers te bestempelen. Bij een deeltrekker bespaart het deel van de populatie dat de winter in het broedgebied doorbrengt de kosten van de trek en heeft de eerste keus bij het bezetten van een territorium. Wanneer, vanwege winterse omstandigheden, een aanzienlijk deel van de standvogels het loodje legt, keren de kansen en hebben de trekvogels in theorie betere overlevings- en reproductiekansen.

Document: 

IJsvogel_Winterkoning_SN 12-01.pdf

Auteurs: 

Willem van Manen

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2012

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands